ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข THBATTERYONEPLUS.COM

การใช้เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้นโยบายข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ การใช้ไซต์นี้การสั่งซื้อสินค้าหรือการสมัครรับข้อมูลสิ่งพิมพ์ของเราจะแสดงถึงการยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้


เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

ข้อความกราฟิกรูปภาพหรือภาพอื่น ๆ ไอคอนปุ่มคลิปเสียงโลโก้สโลแกนชื่อทางการค้าหรือซอฟต์แวร์คำและเนื้อหาอื่น ๆ บนเว็บไซต์ของ THBATTERYONEPLUS.COM (รวมเรียกว่า "เนื้อหา") เป็นของ THBATTERYONEPLUS.COM หรือซัพพลายเออร์หรือผู้อนุญาตเนื้อหาที่เหมาะสมเท่านั้น และไม่สามารถใช้คัดลอก จำกัด ดัดแปลงแสดงเผยแพร่ขายทำเผยแพร่แจกจ่ายหรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก THBATTERYONEPLUS.COM หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้อง คุณไม่สามารถใช้แท็ก meta หรือ "ข้อความที่ซ่อนอยู่" ใด ๆ โดยใช้ชื่อตราสินค้าหรือชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการของ THBATTERYONEPLUS.COM โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก THBATTERYONEPLUS.COM นอกจากนี้รูปแบบของไซต์รวมทั้งส่วนหัวของหน้าทั้งหมดกราฟิกที่กำหนดเองไอคอนปุ่มและสคริปเป็นเครื่องหมายบริการและเครื่องหมายการค้าของ THBATTERYONEPLUS.COM ซึ่งไม่สามารถคัดลอกเลียนแบบหรือใช้งานได้ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) โดยไม่มี THBATTERYONEPLUS.COM ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า

การอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์บริการกระบวนการหรือข้อมูลอื่น ๆ ตามชื่อทางการค้าเครื่องหมายการค้าหรืออื่น ๆ ซึ่งไม่ได้เป็นหรือรับรองการรับรองการสนับสนุนหรือคำแนะนำของ THBATTERYONEPLUS.COM สงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดย THBATTERYONEPLUS.COM ผู้ฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเต็มที่


การยอมรับคำสั่งซื้อ

เงื่อนไขการชำระเงินอยู่ภายใต้การพิจารณาตามที่เห็นสมควร แต่เพียงผู้เดียวและยกเว้นที่ THBATTERYONEPLUS.COM ตกลงกัน THBATTERYONEPLUS.COM จะต้องได้รับการชำระเงินก่อนที่ THBATTERYONEPLUS.COM จะยอมรับคำสั่งซื้อ THBATTERYONEPLUS.COM ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดในการกำหนดราคาข้อผิดพลาดในการพิมพ์หรือข้อผิดพลาดอื่นใดในข้อเสนอใด ๆ ของ THBATTERYONEPLUS.COM และขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งใด ๆ ที่เกิดจากข้อผิดพลาดดังกล่าว


การคืนและการคืนเงิน

ลูกค้าสามารถติดต่อ แบตเตอรี่หนึ่งก้อน+ ผ่านแชทสดหรืออีเมลเพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อผลตอบแทนเกิดขึ้น

ผลตอบแทนทั้งหมดต้องได้รับการอนุมัติ RMA (Return Merchandise Authorization) เมื่อได้รับใบสั่งซื้อของคุณ คำสั่งภายใน 30 วันนับจากวันที่จัดส่งสามารถขอแลกเปลี่ยนหรือคืนเงินได้ หากสินค้าเสียหาย (ความเสียหายทางกายภาพและความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง) หลังจากผ่านไป 30 วันและภายใน 90 วันนับจากวันที่จัดส่งลูกค้าจะได้รับสินค้าจาก แบตเตอรี่หนึ่งก้อน+ แทน หลังจาก 180 วันนับจากวันจัดส่งลูกค้าจะยังคงได้รับอนุญาตให้ส่งชิ้นส่วนที่ชำรุดกลับมายัง แบตเตอรี่หนึ่งก้อน+ เราจะช่วยส่งสินค้าไปยังผู้ผลิตเพื่อทำการซ่อมแซม หากสินค้ายกเลิกการซ่อมได้หลังจากที่ผู้ผลิตตรวจสอบแล้ว แบตเตอรี่หนึ่งก้อน+ จะส่งคืนให้กับลูกค้า


ลิงก์ของบุคคลที่สาม

แบตเตอรี่หนึ่งก้อน+ อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามบนอินเทอร์เน็ตที่เป็นเจ้าของและดำเนินการโดยบุคคลที่สาม คุณรับทราบว่า แบตเตอรี่หนึ่งก้อน+ ไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการหรือเนื้อหาที่อยู่ในหรือผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าว หากคุณตัดสินใจที่จะเข้าถึงเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับ แบตเตอรี่หนึ่งก้อน+ คุณจะทำเช่นนี้โดยสิ้นเชิงภายใต้ความเสี่ยงของคุณเอง


เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน

แบตเตอรี่หนึ่งก้อน+ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขใด ๆ ที่มีอยู่ในข้อกำหนดในการให้บริการเว็บไซต์เหล่านี้หรือนโยบายใด ๆ ของไซต์ในบางโอกาสตลอดจนดุลพินิจของ แบตเตอรี่หนึ่งก้อน+ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ หรือการแก้ไขข้อกำหนดในเว็บไซต์เหล่านี้จะมีผลเมื่อมีการโพสต์การแก้ไข การที่คุณใช้ไซต์ต่อไปหลังจากการโพสต์การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใด ๆ ถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขดังกล่าว


Disclaimer:

แบตเตอรี่และอะแดปเตอร์ที่จัดทำโดย บริษัท ของเราหากไม่ได้ทำเครื่องหมายว่าเป็น [Original] เป็น [เปลี่ยนแทน] ขายเพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์บางประเภทของผู้ผลิตและการอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์หรือเครื่องหมายการค้าของ บริษัท ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุผู้ผลิตที่ สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา [แทน] ได้ บริษัท ของเราและ THBATTERYONEPLUS.COM ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจากผู้จำหน่ายและไม่เกี่ยวข้องในลักษณะใด ๆ กับผู้ผลิตเหล่านี้หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายผ่านเว็บไซต์ของเราที่ผลิตขึ้นโดยหรือจำหน่ายโดยได้รับอนุญาตจากผู้ผลิตที่ บริษัท ของเรา ผลิตภัณฑ์ [แทน] อาจถูกนำมาใช้

เลือกเว็บไซต์ แบตเตอรี่หนึ่ง+ อย่างใดอย่างหนึ่ง:

อังกฤษ   ไทย   มาเลเซีย   เกาหลี   ญี่ปุ่น   ฝรั่งเศส   ภาษานอร์เวย์   ฮังการี   สเปน   อิตาลี   ดัตช์   โปรตุเกส   เดนมาร์ก   โปแลนด์   สวีเดน   เยอรมัน